nieuws
pianolessen
contact:
Oude Twentseweg 26
blokfluitlessen
8105RG
tarieven
Luttenberg
voorspelen
Welkom op mijn site. Muziek maken is fijn!  Ontwikkeling van muzikaliteit en van vaardigheden om een instrument te bespelen kunnen een leven lang plezier geven! Ik ervaar mijn vak dan ook als een dankbare bezigheid. Al meer dan 30 jaar geef ik met enthousiasme piano- en blokfluitles aan alle leeftijden, beginners en gevorderden. Ik studeerde piano en blokfluit aan het conservatorium te Zwolle. In 1980 studeerde ik af voor blokfluit en in 1982 behaalde ik het diploma Uitvoerend Musicus piano. Naast mijn werk als uitvoerend pianiste gaf ik les aan de Zwolse Muziekschool en bij de Stichting Muziekonderwijs Raalte. Inmiddels heb ik mijn  eigen privépraktijk opgebouwd. Behalve het geven van muzieklessen begeleid ik ook zangers en instrumentalisten. Ik ben lid van de European Pianoteachers Association (EPTA).
Tel: 0572 301498 / 0628116406
home
locatie
atsma@planet.nl
Plezier in het muziek maken: dat is het hoofddoel. Een goede technische basis helpt hierbij. Het is nodig om dagelijks te oefenen. Hebt u nog geen instrument in huis? Advies over de huur of koop van een piano wordt op verzoek graag verschaft. De lessen zijn individueel en wekelijks. Een les duurt 30 minuten. Voor gevorderden bestaat de mogelijkheid om tweewekelijkse lessen te volgen van 45 of 60 minuten. Gevorderde leerlingen hebben de mogelijkheid om op de Steinwayvleugel te spelen. Leerlingen kunnen, wanneer zij dat wensen, deelnemen aan het Landelijk Graadexamen Systeem van de EPTA.
“…Veredeld openhaardhout…………………………..”,noemde ooit iemand de blokfluit. Maar: weet je nog niet welk instrument je moet kiezen?  Dan is de blokfluit heel goed om op te beginnen. De kans dat je gaat houden van zijn pure klank is groot. Bovendien leent de blokfluit zich uitstekend voor samenspel in b.v. een trio of kwartet.
Laten horen hoe fijn het is om muziek te maken, dat is het doel van de voorspeelavonden. Het werkt heel stimulerend om je medeleerlingen te horen spelen. Twee keer per jaar wordt in een ontspannen sfeer voor elkaar, en voor ouders en belangstellenden,  muziek gemaakt. In december wordt een kerstconcert georganiseerd en aan het eind van het schooljaar een voorspeelavond.  Volwassen leerlingen sluiten het cursusjaar af met een besloten avond, waarbij ook de gezelligheid een grote rol speelt.
De lessen worden gegeven in het mooie buitengebied van Luttenberg aan de Oude Twentseweg 26.  Bij de boerderij waar ik woon staat “ het huisje”, dat fungeert als studio.  Hier bevindt zich ook een leeshoekje voor wachtende ouders. Bij mooi weer zijn er tal van plekjes in de tuin beschikbaar! Voor een goede indruk van de lesomgeving zie: www.rudyennynkestuin.nl. 
  ‘k Sil foar dy sjonge . Onder deze titel verzorgen sopraan Wanda Peters en pianiste Nynke Atsma een recital met Friese liederen. Het recital geeft een goed beeld van de Friese liedkunst vanaf het begin van de 20e eeuw tot heden. De première is op zondag 4 november 2012 in De Bloemerstee te Goingarijp. Het bijzondere aan dit programma is, dat het een aantal composities bevat van Wanda’s overgrootmoeder:  Aafke Komter-Kuipers. Zij leefde van 1876 tot 1943 en was musicologe, pianiste en componiste. In 2011 verscheen onder auspiciën van de Fryske Akademy een biografie over deze getalenteerde Friezin “om utens”. Ook zullen liederen worden uitgevoerd van Paulus Folkertsma, Tjeerd Nielsen, Bernard Smilde, Hindrik van der Meer en Rixt van der Kooy op gedichten van o.a. Fedde Schurer en Ype Poortinga. Het is weer mogelijk om in Luttenberg lessen Algemene Muzikale Vorming te volgen voor kinderen van 5 tot ongeveer 9 jaar. Deze lessen vallen onder de vlag van Kindercentrum  ’t Schanebroekkie en worden gegeven op de dinsdagmiddag.  Voor meer informatie:  www.schanebroekkie.nl
tarieven 
Het cursusjaar telt 36 lessen van 30 minuten. Kosten: € 600,00 te betalen in 10 termijnen van € 60,00 van september t/m juni.              Voor leerlingen ouder dan 21 jaar komt hier 21% BTW bij.Bij tweewekelijkse lessen telt het cursusjaar 18 lessen van 45 of 60 minuten.Kosten: € 535,50 incl. BTW per jaar.Gratis en vrijblijvende kennismaking en proefles. EndFragment